bez predrasuda


bez predrasuda
objective
* * *
• unprejudiced
• unbiased
• unbiassed
• without bias
• objective
• open-minded
• open minded

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • predrasuda — prèdrāsuda ž DEFINICIJA 1. proširen i ustaljen, unaprijed postavljen stereotipan sud zasnovan na nedokazivim tvrdnjama i lažnim autoritetima [rasna predrasuda] 2. zaziranje od čega utemeljeno na drugačijim običajima ili navikama (prema vrstama… …   Hrvatski jezični portal

  • open — open[b] (I)[/b] (izg. òupen) prid. DEFINICIJA 1. koji nije pokriven, zakriven ili sakriven 2. koji je pristupačan svima 3. koji je spreman raditi, preuzimati poslove i sl. 4. koji je oslobođen predrasuda SINTAGMA open air (izg. open ȇr) term. na… …   Hrvatski jezični portal

  • ȍbjektīvan — ȍbjektīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. {{001f}}pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • objektivan — ȍbjektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez predrasuda …   Hrvatski jezični portal

  • lı̏berālan — lı̏berāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se zalaže za opće slobode; slobodouman, slobodarski, slobodnomislilački b. {{001f}}koji je bez predrasuda [osoba ∼nih nazora]; napredan 2. {{001f}}koji se odnosi na liberale i liberalizam,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • liberalan — lȉberālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. a. koji se zalaže za opće slobode; slobodarski, slobodnomislilački, slobodouman b. koji je bez predrasuda [osoba liberalnih nazora]; napredan 2. koji se odnosi na liberale i liberalizam, koji je… …   Hrvatski jezični portal

  • emancipiran — emancìpīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je oslobođen, koji je izjednačen u pravima 2. koji je bez predrasuda ETIMOLOGIJA vidi emancipirati …   Hrvatski jezični portal

  • opterećénje — opterećénj|e sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}opteretiti{{/ref}} 2. {{001f}}ono što opterećuje izraženo količinom ili mjerom [veliko/malo ∼e; visoko/nisko ∼e; bez ∼a] 3. {{001f}}ukupnost osjećaja i uvjerenja koja ograničuju razložan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opterećenje — opterećénje sr DEFINICIJA 1. ono što opterećuje izraženo količinom ili mjerom [veliko/malo opterećenje; visoko/nisko opterećenje; bez opterećenja] 2. ukupnost osjećaja i uvjerenja koja ograničuju razložan odnos prema ljudima i ukupnoj zbilji;… …   Hrvatski jezični portal